QBASIC - najbolji programski jezik :)

 

Za sada ćete tu naći samo programe pisane u QBASIC-u. Čim uzmognem biti će toga više...za sada 37 programa.
 

Zašto Qbasic - ako ste se vi pitali ili je netko pitao vas.

 

Tjedni zadatak (novo)

TEORIJA (ono što ne volio, a bez čega se ne može :) )

Qbasic funkcije Basic ima mnoštvo funkcija. Saznajte nešto o njima.

PROGRAMI

Najmanji program Program na ekranu ispisuje Dobar dan
Ispis teksta više puta Program ispisuje tekst Dobar Dan 5 puta na ekranu.
Ime Program čeka na upis vašeg imena i ispssuje ga na ekranu.
Ime u boji Ispisuje se ime u određenoj boji.
Pozicija Ispis teksta na određenom mjestu na ekran. Nalog LOCATE.
Red,stupac Ispis reda i stupca u kojem je pokazivač
Kosi ispis teksta Ispisuje tekst koso po ekranu.
Iscrtavanje strelice Ispisom teksta oblikuje se strelica.
Pogodi Igra. Pogađanje brojeva od 1 do 100.
Funkcija INT() Primjer programa s funkcijom INT( )
MID$() i LEN() Program ispisuje prvo slovo i dužinu upisanog imena.
Samoglasnik Broji smaoglasnike u rečenici (aeiou).
Različita slova Ispisuje različite znakove u rečenici.
Palindrom Program provjerava da li se upisana riječ jednako čita s lijeve i desne strane.
Lovice Lovice.bas - traži se nadulji podniz unutar nekog skupa riječi. Zadatak sa državnog natjecanja održanog u Šibeniku. Ne pitajte kada :))). Vrijeme leti.
Bubble sort Sortiranje podataka. Uređenje niza brojeva ili riječi po nekom redoslijedu (od manjeg ka većem ili po abecedi ako se radi o riječima.
Slučajni brojevi Ponekad vam zatreba da računalo zamisli nekoliko brojeva.
Determinanta Izračunavanje determinante kvadratne matrice trećeg reda.
Opća opasnost Nije grupa. Program svira zvuk opće opasnosti.
Ljestvica Svira ljestvicu u C-duru.
Crta Program crta okomitu crtu po sredini ekrana.
Koordinate Program crta nekoliko crta na ekranu.
Mreža crta Crtanje mreže crta na ekranu
Crtanje - sinus i kosinus Program crta krivulje za sinus i kosinus.
Potprogram Izračunavanje kvadrata broja uz pomoć potprograma
Potprogrami II Izračunavanje kvadrata više broja uz pomoć potprograma
Datoteke (uvod i program) Podaci se trajno zapisuju u datoteke (engl. File)
Datoteke sa slučajnim pristupom Učitavaju se podaci u datoteku sa slučajnim pristupom i nakon toga se čita datoteka i podaci se ispisuju na ekranu
Datoteke sa sluč. pristupom  - upis pet zapisa u datoteku Učitavaju se podaci u datoteku sa slučajnim pristupom - 5 zapisa  i nakon toga se čita datoteka i podaci se ispisuju na ekranu
Sortiranje datoteke I Sortiranje zapisa datoteke po uzlaznom redoslijedu - od A prema Ž.
Izračun prosječne ocjene - datoteke Upisuju se podaci o petroici učenika u datoteku. Izračunava se prosječna ocjena i ispisuje na ekranu.
Upis u sekvencijalnu datoteku Upisuje podatke u sekvencijalnu datoteku.
Čitanje sekvencijalne datoteke Čita podatke iz sekvencijalne datoteke.
Čitaj - Polje Čita podatke iz sekvencijalne datoteke i smješta ih u polja koja onda možemo obrađivati po potrebi.
Sortiranje sekven- cijalne datoteke Čita podatke iz datoteke, sortira ih i upisuje u drugu datoteku.
Broj slova Ispisuje broj slova "a" u datoteci.
Najveće i najmanje ime u datoteci Pronalazi i ispisuje najveće i najmanje ime u sekvencijalnoj datoteci.