ABC Informatika

TESTIRANJE

Brainbench Najveći svjetki centar za testiranja. Pazite da birate besplatne testove kojih ima nemali broj. No, ako želite položiti i druge testove, izvolite, biti će Vam sigurno od velike koristi.
Tu ćemo izgraditi centar za testiranja. Kako se radi o opsežnom poslu  za sada smo Vam u mogućnosti ponuditi tek veze prema stranim centrima poput BRAINBENCH-a. Autor stranica ima položene neke ispite upravo na Brainbenchu - i to s tako recimo dobrim uspjehom :)