GRAFIKA


 

ALIASING

  1. 1.)U kompjuterskoj grafici ,proces s kojim glatke krivulje i ostale linije postaju nazupčane zato jer moć razlučivanja grafičke naprave ili dokumenta nije dovoljno visoka da predstavi glatke krivulje. Izglađivanje i antialiasing tehnike mogu reducirati učinak aliasinga.

  2. 2.)U digitalnom zvuku, aliasing je statična iskrivljenost uzrokovana niskim samplingom rate-below 40 Khz

ANCHOR

U izdavanju radnog stola ,sređivanje grafičkog objekta je takvo da njegov nestalan položaj za neke druge objekte ostane isti u toku repaginacije. Često, na primjer, vi bi htjeli dodati sliku do dijela teksta tako da se oni uvijek prikazuju zajedno.

ANIMATED GIF

Tip GIF-ova prikaza koji može biti animiran kombiniranjem nekoliko prikaza u posebnu GIF-ovu dadoteku. Aplikacije koje podupiru animiran GIF standard, GIF 89 A jesu ciklus kroz svaki prikaz. Animirani GIF ne daje isti stupanj kontrole i fleksibilnosti kao ostali animirani formati, ali su postali jako popularni jer su poduprti sa skoro svim Web browsersima. U izdanju animirani GIF dokumenti nastoje biti tiši i manji od ostalih animiranih dokumenata, kao Java appleta.

 

 

AUTOTROCING

Proces izvrtanja bit-mapped prikaza (ili raster prikaza) u vektorski prikaz. U bit-mapped prikazu, svaki objekt je predstavljen s putanjom točkica, dok je u vektorskom prikazu svaki objekt određen geometrijski.

Većina autotrocing paketa čita datoteke u različitim bit-mapped formatima (PCX i TIFF su najčešći ) i producira datoteku u vektorskom formatu, kao na pr. Encapsulated Post Script (EPS). Tehnike izvrtanja koriste, uz točnost procesa izvrtanja, razlike od jednog do drugog sadržaja.

Autotrocing je djelomično upotrebljiv i za upravljanje prikazima proizvedenih optičkim skenerom. Skeneri proizvode bit-mapped prikaze kojima ne mogu upravljati sofisticirani alati sve dotle dok nisu izvrnuti u vektorni format kroz autotrocing.

 

BEZIER CURVE

 Izgovara se bez-ee-ay. To su valovite linije (splines) definirane matematičkim formulama. Skoro svi programi za crtanje podupiru Bezier linije. Dobile su ime po francuskom matematičaru Pierre Bezieru. Bezierove linije upotrebljavaju najmanje tri točke za definiranje linije. Dvije zadnje točke na krajevima linije zovu se anchor points ( “ usidrene točke”). Ostale točke, koje definiraju oblik linije se zovu handles (ručke) , tangent points (točke tangente) ili nodes. Za svaku handle su pričvršćene dvije kontrolne točke. Pomicanjem handlesa ili kontrolnih točaka možete odrediti oblik linije.

 

BIT BLOCK TRANSFER

 

Pretvorba mnogokutnog bloka pixela. Tipična pretvorba ukljućuje promjenu boje ili nijanse svih piksela ili okretanje cijelog mnogokuta. Mnogi modemi video adaptera ukljućuju teško ožičane transformacije, koje završavaju mnogo brže nego što to čine zvršne softver rutine.

 

BIT MAP

 

Predstavljanje, sastoji se od redova i stupaca točaka, grafičkog izgleda u kompjuterskoj memoriji. Vrijednost svke točke ( bez obzira dali je puna ili nije ) je pohranjena u jednom ili više bitova podataka. Za jednostavan izgled monochromea, jedan je bit dovoljan za predstavljanje svake točke, ali za boje i nijanse sive, svka točka zahtjeva više od jednog bita podataka. Što je više bitova upotrebljenih za predstavljanje točaka, više je boja i nijanse sive koje mogu biti predstavljene. Gustoća točke poznata kao rješenje određuje oštrinu prikaza. To je često izraženo kao točke po inču ( dpi ) ili jednostavno kao broj redaka i stupaca, npr. 640-480. Da bismo prikazali bit-maped prikaz na monitoru ili ga ispisali na pisaču, računalo prevodi bit-maped u pixele ( za display ekrane ) ili točkice tinte ( za pisače ). Optički skeneri i faksevi rade na principu pretvorbe teksta ili slika na papir u bit mapovima. Bit-map grafika je često oslovljavana kao raster grafika. Druga metoda za predstavljanje prikaza je poznata kao vektor grafika ili objektno orijentirana grafika. Sa vektornom grafikom, slike su predstavljene kao matematičke formule koje definiraju sve oblike u prikazu. Vektorna grafike su podobnije nego bit-maped grafike zato jer izgledaju isto čak i kada ih skaliramo na različite veličine. Kontrastno, bit-maped grafika postaje “nazubljena” kada ju smanjimo ili uvećamo. Fontovi predstavljeni vektornom grafikom su scalable fonts, outline fonts ili vektorni fontovi. Najbolji primjer vektornog fonta je Post Script. Bit-maped fontovi odnosno raster fontovi moraju biti dizajnirani za poseban uređaj, posebnu veličinu i rješenje.

 

BIT-MAPPED GRAPHICS

 

Naziva se i bit maps. Druga metoda za predstavljanje prikaza je poznata kao vektorna grafika.

 

BITBLT

 

Izgovara se bit-blit. Vidi pod bitblock transfer.

 

BLOCK GRAPHICS

 

Grafički prikazi stvoreni u character modu.

 

CAPTURE

 

Služe za čuvanje određenog stanja programa. Izraz capture ( uhvatiti ) često asocira na sačuvanje informacija koje su trenutno prikazane na ekranu. Možete “uhvatiti” ekran za pisač ili datoteku. Postupak čuvanja ekrana se zove screen capture (uhvatiti ekran). Video capure služi za pohranjivanje video prikaza u računalu.

 

CHARACTER MODE

Mnogi video adapteri razlikuju nekoliko različitih modova rezolucije. Svi modovi su podijeljeni u dvije glavne kategorije: character mode (još zvani i tekst mode) i grafički mod. U karakter modu ekran se ponaša kao površina s poljima, od kojih svako može sadržavati jedan ASCII simbol. U grafičkom modu, ekran se ponaša kao površina piksela, koja simbole i ostale oblike formira uključivanjem kombinacija piksela. Character mode je mnogo jednostavniji . Programi u Character modu se izvode mnogo brže nego oni u grafičkom, ali su ograničeni s određenom količinom fontova i oblika koje mogu prikazati. Prograni koji se u potpunosti izvode u character modu se zovu character- based programi.

 

CLIP ART

 

Elektroničke ilustracije koje mogu biti umetnute u dokument. Mnogi clip-art paketi su dostupni, neki općeniti i dr.specijalizirani za pojedino polje. Mnogi  clip art paketi omogućavaju ilustracije u nekoliko oblika, filova, tako da ih se može umetnuti u različite word-processing sisteme.

 

COLOR DEPTH

Broj određenih boja koji može biti predstavljen dijelom hardwera ili softwera. Color depth je ponekad upućen na bit-depth zato što je izravno povezan s brojem bitova uporabljenih za svaki piksel. 24-bit video adapter, npr.ima color depth od 2 do 24 boje (oko 16,7 milijuna). Netko će reći da je njegov color depth 24 bita.

 

COMPUTER IMAGING

  Polje kompjuterskih znanosti pokriva digitalne prikaze-prikazi koji mogu biti pohranjeni u računalu, osobito bit-mapped prikazi. Computer imaging je široko polje koje uključuje digitalnu fotografiju, skeniranje, te kompoziciju; manipuliranje bit-mapped graphicsom. Computer imaging se često naziva digital imaging.

 

CONTINUOUS TONE

Odnose se na prikaze koji imaju virtualno neograničeno područje boja ili nijanse sive. Fotografije i televizijski prikazi npr.su continuous tone prikazi. U kontrastu kompjuterskih hardwer ili softwere je digitalan, što znači da oni mogu biti predstavljeni samo ograničenim brojem boja i sivih razina. Umetanje crno bijelog prikaza continuous tonea u kompjuterski prikaz je poznat kao gray scaling. Continuous tone pisači mogu ispisati svaku točku u mnogo različitih nijansi svijetla i tame. Iako to nije izvorni continuous tone zato što je razina nijansa ograničena, dovoljno je nijansi (256 ili više) tako da je razlika između jedne i druge sjene nezamijetljiva ljudskom oku.

 

CROP

U kompjuterskoj grafici, odrezati stranu prikaza da se napravi dotična veličina ili da se uklone neželjeni dijelovi. Večina grafičkih aplikacija nam dopuštaju crop prikaze sa dip feature on.

 

DIGITAL PHOTOGRAPHY

Umjetnost i znanost proizvodnje i upravljanja digitalnim fotografijama-fotografijama koje su predstavljene bit – mapama. Digital photography mogu biti proizvedene na brojne načine:                                                                

v      Izravno s digitalnom kamerom

v      Zarobljivanjem okvira videa

v      Skeniranjem konvencionalne fotografije

Kada je fotografija u digitalnom formatu, može se primjeniti širok spektar različitih specijalnih efekata i s njihovim prikazom poboljšati softwer. Tada možete ispisati fotografiju na normalnom pisaču ili možete poslati u studio za razvijanje slika koji će ispisati na fotografijskom papiru. Iako moć razlučivanja digitalnih slika nije ni približno kvalitetna kao fotografije proizvedene na filmu, digitalne fotografije su idealne kada su potrebne brze, nisko rezolutne slike. Posebno je korisno za fotografije koje će biti predstavljene na World Wide Web-u zato što Web grafika ionako treba biti nisko rezolutna; tako da može biti brzo učitan.

 

DITHERING

Stvaranje iluzije novih boja i nijansa različitim uzorcima točaka. Novinske fotografije, npr.dithered. Ako pažljivo pogledate, možete vidjeti da su različite nijanse sive proizvedene miješanjem uzoraka crnih i bijelih točaka. Što više dithera uzoraka podupire uređaj ili program više nijansa sive može predstavljati. U ispisivanju, dithering je obično nazvan haytoring, a nijanse sive nazvane su haytones. Crta u kojoj se dithering razlikuje od gray scaling. Kod gray scalinga svaka pojedina točka može imati različite nijanse sive.

 

FIF(Fractal Image Format)

Grafika file format ponovljenih sistema koristi fractal geometriju za sažimanje crteža. Fractals su strukture koje posjeduju slične oblike s mnogo različitih veličina mogu se upotrijebiti za stvaranje objekata stvarnog svijeta, poput planine ili oblaka, opremljen da se ne podudara s jednostavnim geometrijskim oblicima. Ti fractali mogu biti izraženi i u matematičkim sadržajima, dopuštajući slikama da budu u cijelosti zapisane ponovljenim uzorcima. Može smanjiti dosje na veličinu do 1/100 fotografijskih verzija.

 

FILL

1.       U grafičkoj primjeni- za bojenje unutrašnjosti okruženih objekata. Tipično, možeš izabrati boju i uzorak i tada obojiti objekte s fill toll- om. Obojeno područje se naziva fill area.

2.       U spreadsheed primjeni – za umnožavanje sadržaja jedne ćelije do potpunog niza ćelija, tako do potpunosti niza s formulom ili vrijednošću.

 

FOREGROUND

1.       U multiprocesnim sistemima-postupak kojim se tremutačno prihvatljiv unos podataka iz tipkovnice ili iz nekog dr.sredstva za unos podataka u kompjuter naziva foreground process.

2.       Na izloženom ekranu se foreground sastoji od znakova i slika koje se pojave na ekranu. Pozadina je jednolična.

 

FRACTAL

Riječ nastala od Benoit Mandellnota 1975.g.za opisivanja oblika koji su “slični sebi”. To su oblici koji izgledaju jednako kod različitih povećanja. Za stvaranje fractala počinje se jednostavnim oblikom koji se postupno podudarajući umnoži do ustaljenih određenih pravila. Tako jednostavna formula za stvaranje oblika može proizvesti vrlo složene strukture, a neke od tih imaju pogodnu sličnost za objekte koji se javljaju u stvarnom svijetu. Npr. , grafički dizajneri koriste fractal za stvaranje slika planinskih krajolika, obala i cvijeća. Mnogo kompjuterski stvarnih slika koje se pojavljuju u filmovima znanstvene fantastike su zapravo korisno upotrijebljeni fractali.

  

JAGGIES

Nazubljene linije koje se pojavljuju tamo gdje bi trebale biti glatke ravne linije ili valovite linije . Jaggies se pojavljuje iz različitih razloga no najčešći je taj da izlazni uređaj (monitor ili printer) nema dovoljnu rezoluciju. U dodatku jaggies se često pojavljeju kada bit-mapped prikaz konvertiramo u drugu razoluciju. To je jedna od prednosti vektorne grafike, izlaz izgleda isto bez obzira na rezoluciju  izlaznog uređaja. Efekt jaggies može biti smanjen s grafičkom tehnikom poznatom kao antialiasing. Antialiasing izglađuje nazubljene linije okruživanjem jaggiesa osjenčanim pikselima. Neki printeri mogu smanjiti jaggies s tehnikom poznatom kao smoothing (izglađivanje).