RJEČNIK POJMOVA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z   Ž


A

Add - dodati, dodavanje nečega, npr. u Winzipu dodavanje datoteka u arhivu, gumb u stvaranju arhive.

Add/Remove - dodavanje/uklanjanje, aplet kontrolne ploče koji omogućava instalaciju i deinstalaciju programa.

Aplet - dio kontrolne ploče. pogledajte Control Panel.

Application - aplikacija, program, datoteka koja se može izvršiti

Arrange - posložiti, aranžirati, npr. složiti ikone na radnm stolu Windowsa

B

Background - pozadina (slike, teksta)

BIOS - Basic Input Output System - dio računala koji provjerava pojedine komponenete računala prilikom podizanja sustava (kada palimo računalo)

Bug - greška u programu, vrlo uspješan časopis o računalima u Hrvatskoj.

C

CD-ROM - Compact Disc Read Only Memory - vanjska memorija koja se sve više koristi

Click - jedan klik na lijevu tipku miša.

Close - zatvoriti nešto (prozor, program)

Control Panel - kontrolna ploča - u njoj se namješta operativni sustav Windows prema vlastitim potrebama.

Copy - kopiranje, stvaranje kopije nekog podatka, vidi Paste

Cut - odrezati, premještanje datoteke u Windowsima ili premještanje teksta u Wordu

D

DIR - nalog DOSa koji prikazuje sadržaj direktorija u kojem se nalazite

Disketa - vanjska memorija malog kapaciteta - 1,44 MB, sve se manje koristi, vrlo je lomljiva

Documents - mogućnost izbornika Start koja se koristi za otvaranje dokumenta s kojima smo radili u zadnje vrijeme.

E

E-mail - elektronička pošta - omogućava slanje i primanje poruka preko Interneta (tekstova, slika, zvučnog sadržaja

Empty - praznno, isprazniti ikonu Recycle Bin

Error - greška, vidi Bug

Exit - izlaz, izaći iz programa ili prozora

Extract - pokrenuti postupak dearhiviranja u programu za sažimanje podataka npr. WinZipu, postupak vraćanja podataka u nesažeti oblik.

H

Help - pomoć, mogućnost izbornika Start koja se koristi za dobivanje pomoći o operativnom sustavu Windows.

Hide - sakriti nešto (datoteku, tekst, traku sa zadaćama)

I

I Agree - poruka (gumb) - znači: slažem se.

I Accept - prihvaćam, to često treba odabrati da bi mogli nastaviti s započetim postupkom. Prije odabira ovog gumba dobro pročitajte što piše na ekranu.

Ikona - nalazi se na radnom stolu Windowsa i predstavlja neki objekt.

Instalirati program - postaviti program na računalo nakon čega ga možete koristiti.

Internet - najveća mreža računala na svijetu.

Internet Explorer - program koji omogućava pregled stranica na Internetu.

Izbornik - nekoliko riječi pri vrhu prozora preko kojih dolazimo do mogućnosti pojedinog programa. Obično su to riječi File, Edit, View, Search.

K

Key - tipka na tipkovnici, ključ u informacijskim sustavima - polje po kojem se sortiraju podaci podaci

Keyboard - tipkovnica

KB - kilobajt, mjera za kapacitet memorije, oko 1024 bajta (1 bajt je otprilike jedan znak)

 

M

Menu - izbornik, meni, preko njega dolazi se do mogućnosti programa kojeg ste pokrenuli

Memorija - dio računala koji pamti podatke.

Mouse - miš - uređaj, naravno.

Multitasking - mogućnost izvođenja više od jednog programa na računalu u isto vrijeme, možete odjednom imati otvoreno mnoštvo programa što ovisi o osobinama računala (brzini, količini radne memorije)

My Computer - moje računalo, ikona u kojoj se nalaze memorije koje računalo ima (tvrdi disk itd), ikona kontrolne ploče itd.

N

Network - mreža računala, računala u mreži mogu razmjenjivati podatke, pokretati programe itd.

Network Neighborhood - ikona na radnom stolu u kojoj se nalazi popis računala i ostale opreme koja je u mreži.

New - novo, stvaranje novog objekta u operativnom sustavu Windows, otvaranje novog dokumenta u programu Word, nove tablice u programu Excel.

O

Open - otvaranje nekog objekta koji je prije bio pohranjen na neku od memorija, dokumenta u programu Word, tablice u programu Excel

Operativni sustav (sistem) - temeljni program koji omogućuje korisniku rad na računalu. Najpozantiji operativni sustavi su: Windows NT, 2000, 98, 95, Unix, Linux itd.

P

PC - engl. Personal Computer - osobno računalo.

Prečica (ShortCut) - put ili staza do nekog objekta (programa, mape, ikone).

Program (e. Programm)- skup uputa po kojima računala rade.

Programski jezik - program koji omogućuje pisanje drugih programa.

R

Repeat - ponoviti nešto

Restart - ponovno podizanje sustava, korisit se kada se računalo "zamrzne" ili "zablokira". Kada se to dogodi ne možete ništa više raditi na računalu - ne radi tipkovnica ni miš

Restore - vratiti objekt iz ikone Recycle Bin na mjesto iz kojeg smo ga uklonili.

Run - mogućnost izbornika Start koja se koristi za pokretanje programa.

Recycle Bin - ikona u kojoj se nalaze objekti koje smo obrisali.

S

Set - skup, postaviti nešto

Settings - mogućnost izbornika Start koja se koristi za otvaranje kontrolne ploče.

Setup - postaviti nešto, najčešće instalirati neki program.

Start - izbornik koji se nalazi na traci sa zadaćama

Shut-Down - mogućnost izbornika Start koja se koristi za gašenje računala.

T

Task - zadatak, koristi se u istom smislu kao i program.

Taskbar - traka sa zadaćama - nalazi se na izborniku Start.

Toolbar - traka s alatima (Standard i Format trake su u programu Microsoft Word).

U

User Name - korisničko ime, upisuje se prigodom ulaska u sustav

Uninstall - deinstalacija, uklanjanje programa s računala

Unzip - dearhiviranje podatka, zna se pojaviti kod instalacije programa, vidi Extract

W

Windows - operativni sustav za osobna računala. Vrlo je popularan i prevladava u Hrvatskoj. Windows 98, 2000, NT (New Technology).

WinZip - program za sažimanje podataka, naći ćete ga na CD ROM-u svakog informatičkog časopisa.

WWW - engl. World Wide Web - najpopularniji servis Interneta koji omogućava pregled stranica, slanje i primanje poruka itd.

Wallpaper - tapeta, podloga radnog stola u operativnom sustavu Windows