Hardware

AMR
ANI
OPEN ARCHITECTURE

Hardware
- hardver, fizički dijelovi računala, ono što možete prstima opipati (!). Monitori, mikropocesori i ostala elektronika.

Ovdje ćete naći nekoliko pojmova vezanih uz fizičke dijelove računala. Čim mi vrijeme dozvoli biti će toga više. Radi se o prijevodima pa može biti malih nejasnoće, no to ćemo brzo ispraviti. javite se na obrazac ako vam nešto nije jasno (Pitanja i prijedlozi).

AMR

Audio Modem Rise je Intelova specifikacija koja ima novu arhitekturu za dizajn matičnih ploča. AMR dopušta da proizvođači stvore matične ploče bez analogne I/O funkcije.

Umjesto, ta funkcija je smještena na posebnoj kartici sa codec čipom.

Odvajanje analogne I/O funkcije od matične ploče znači višu audio kvalitetu i smanjenje zakasnjele proizvodnje. Prior AMR specifikacije, analogna I/O funkcija matična ploče koja ide kroz podugačak FCC i internacionalni telekomunikacijski potvrđivački proces.

ANI

(AUTOMATSKI BROJ IDENTIFIKACIJE) Usluga koja ispisuje broj telefona koji nas zove. ANI se upotrebljava za raznolika funkcije, za dobivanje telefonskog broja koji nas zove, telefonska centrala može direktno usmjeriti poziv na velike udaljenosti i može pomoći otkriti adresu od koje je poslan poziv i ubrzati vrijeme odgovora na 911 pozive. ISDN podupire ANI.

OPEN ARCHITECTURE

Izraz arhitektura može se odnositi na hardware ili software, ili na kombinaciju hardwara i softwera. Arhitektura sistema uvijek jasno pokazuje njegov prostran nacrt i može točno pokazati mehanizam dobrim.

Otvorena arhitektura dopušta sistemu da se može lako spojiti sa spravama i programima koji su proizveli drugi proizvođači. Otvorena arhitektura upotrjebljava različite komponente i ravna se prema potvrđenim standardima. Sistem sa zatvorenom arhiterkturom nasuprot sistemu s otvorenom arhitekturom je jedini čiji je dizajn vlasnički, pa je teže spojiti sistem s drugim sistemom.

 BACKWARD COMPATIBILE

Kompatibilno s ranijim modelima ili verzijama samog produkta. Nova verzija programa će biti kompatibilna unatrag ako može koristiti podatke i dokumente koji su stvoreni starijom verzijom programa. Kompatibilnost u natrag je važna jer uklanja potrebu za početkom dograđivanja kada dograđujete noviji proizvod. Kompatibilno u natrag računalo, na primjer je uvijek kada sređujete dokumente stvorene s ranijom verzijom programa. U principu, proizvođači pokušavaju zadržati sve proizvode koji su kompatibilni u natrag. Ponekad je potrebno žrtvovati kompatibilne proizvode da bi se stekla korist nove tehnologije.

BURN IN

Pokretanje sistema ili sprave na neko vrijeme da bi osigurali da sve komponente rade kako treba. Većina kompjuterskih oprema prođe kroz burn in test prije nego što su pušteni u proizvodnju.

CHASSIS

Također zvan case (kućište), metalni sklop koji služi kao sastavna potpora za elektroničke komponente. Svaki kompjutorski sistem zahtjeva bar najmanje jedan.Također sadrži utore za proširenje ploče. Ako želiš umetnuti više ploča nego što je utora trebat ćeš prošireno kućište koje ima dodatne utore. Ima dva osnovna oblika kućišta

Desktop modeli i tower modeli. Ali je mnogo varijacija na ta dva tipa.

COMPATIBILE

Izraz se često koristi kao skraćenica za IBM-kompatibilni PC, kompjutor koji je kompatibilni sa IBM-ovim PC. Sposobnost jedne sprave ili programa da radi sa drugom spravom ili programom. Izraz kompatibilno znači spojivo s nečim drugim. Na primjer, pisač i računalo su kompatibilni ako mogu biti spojeni jedan s drugim. IBM kompatibilan PC je pak računalo koje može pokrenuti isti softver kao i IBM PC. Kompatibilnost dvije sprave, kao što je pisači znači da reagiraju isto na softwerske naredbe. Neki printeri postižu kompatibilnost tako da prevare softver, pa softver vjeruje da je pisač neka druga sprava. Cijela hardwarska kompatibilnost je označena izrazom plug compatible. Softwerski proizvod je kompatibilan ako koriste samo data formats.

Na primjer mnogi programi su kompatibilni sa Dbase. To znači da podatak koji proizvode može lako pretvoriti u dBASE podatak ili da oni mogu pročitati Dbase podatak.

CONFIGURATION

Način na koji je sistem određen, ili razvrstavanje komponenata tako da sistem radi. Konfiguracija se može odnositi na hardwar ili softver, ili na kombinaciju hardwara i softwera. Na primjer tipična konfiguracija PC sadrži 32 megababajta memorije, disketnu jedinicu, tvrdi disk, modem, CD-ROM, VGA monitor i operativni sustav Windows. Mnogi softweri zahtijevaju da kompjutori imaju minimalnu konfiguraciju. Na primjer grafički display monitor, video adapter, mikroprocesor i najmanju količinu memorije. Kada instaliraš novi hardwar ili program ponekad ćeš ga trebati ga prilagoditi, što znači prilagoditi različite prekidače za hardwer i ocijeniti parametre za softver. Na primjer hardwar ili softver će možda trebati znati koji tip video adaptera imaš ili koji tip printera je spojen na kompjutor. Zahvaljujući novoj tehnologiji kao što je Plug-and-Play, mnoge od tih konfiguracija se obavljaju samostalno.

 CUSTOMER SUPPORT

Služba koja kompjutore i softver proizvodi i trećina servisnih tvrtki daju ponude mušterijama. Za proizvode osobnih računala slijedeće su opcije pomoći mušterija:

· usluga pošiljanja pokvarene robe: Proizvođač će popraviti vašu opremu ako mu

je vi pošaljete. Često vrijeme pošiljanja je oko četiri dana. U nekim servisima

proizvođač vam naplaćuje troškove pošte.

· usluga reklamacije: Proizvođač će popraviti vašu robu, ali ju moraš dostaviti na

lokalno servisno mjesto.

· ugovor o popravku u domu vlasnika: Za mjesečnu ili godišnju članarinu,

serviser za računala će doći u vaš dom da popravi problem. (Članarina je

uključena u kupovnu cijenu samog računala.) Većina ugovora o popravku

računala u domu vlasnika garantira da će u roku od nekoliko sati od prijavka

problema, problem biti riješen.

· vruće linije: Mnogi proizvođači softwera vam daju telefonski broj koji možete nazvati ako ti treba neki savjet ili ako naiđete na neki problem. Često je taj telefonski broj besplatan. Neke vruće linije su tako dobre da ti omoguće da ti sam možeš riješiti većinu problema.

· pomoć preko Interneta: Neke tvrtke imaju pomoć preko Interneta koje

organiziraju servisni inženjeri. Ako imaš modem, možete prijaviti problem na

Internet i inženjer će vam odgovoriti. To može biti pogodno jer je pomoć preko

Interneta otvorena često 24 sata na dan. Također, Internet vam omogućava

downlodiranje softwera koji popravljaju bugove.

DEVICE

Svaki mehanizam ili komponenta je spojena na računalo. Primjeri sprava su diskovi, printeri, miševi i modemi. Te sprave spadaju u kategoriju vanjskih sprava zato jer su odvojeni od računala. Monitori i tipkovnice su isto sprave, ali zato jer su cjelina kompjutora ne spadaju u vanjske sprave. Većina sprava bilo da su vanjske ili ne zahtijevaju program zvan driver koji se ponaša kao prevodilac, mijenjajući glavne naredbe od programa u specifičnu naredbu koju sprava razumije.

DEVICE MANAGER

Upravitelj sprave je OS koji ti dopušta promatranje i mijenjanje svih detalja sprava koji su priključeni na vašo računalo. Da biste dobili device manager u Windowsima, kliknite desnom tipkom miša na ikonu My computer, izaberite properties, tada kliknite na device manager. Tamo možete odabrati raznolike opcije. Device manager se može naći u Windowsima (95 i više) i macintosh PC. Windows 2000 sadržava poboljšani device manager koji otkriva plug-and-play hardwar i izlaže veliku listu podržanih hardwara.

ELECTRONIC BOOK

Elektronička verzija knjige.

FAULT TOLERANCE

Sposobnost sistema da odgovori kvalitetno na neočekivane pogreške HARDWARE-a i SOFTWARE-a.Mnogi su nivoi tolerancije na greške , najniža sposobnost za nastavak operacija u slučaju manjka energije.Mnoge tolerancije na greške kompjuterskih sistema održavaju sve operacije-tj. svaka operacija je preformirana na 2 ili više dvostrukih sistema , tako ako jedan pogriješi drugi može preuzeti.

FIRMWARE

Software(programi i podaci) koji su se pisali na Samo-čitaj memoriju(ROM).

Firmware je kombinacija software-a i hardware-a. ROM-ovi ,PROM-ovi i

EPROM-ovi koji imaju programe i podatke koji su na njima upisani su firmware.

FOOTPRINT

Veličina poda ili prostor stola tražen od uređaja.Na primjer,mali footprint kompjuter je kompjuter čije dimenzije(širina i pozadina) su relativno male.Footprint može također uputiti na veličinu duljine stola traženu od aplikacije. 

FORM FACTOR

Fizička veličina i oblik uređaja.Često se koristi opisivanje veličine kružne ploče.

 GRANULARITY

Dodatak na kojem sistem sadrži različite komponente(kao zrnca).

 HARDWARE

Upućuje na objekte koje zaista možete dirati , kao diskove ,  radnestolove , tipkovnice , printere , ploče i čipove.U suprotnosti,software je nedodirljiv.

software postoji kao ideje , pojmovi i simboli , ali nema supstanciju.Knjige osiguravaju korisnu analogiju.Stranice i tinta su Hardware jer su riječi , rečenice , odlomci i sveukupno znanje Software.Kompjuter bez Software-a je kao knjiga puna praznihstranica-trebate Software da napravite kompjuter koristan samo ako trebate riječi da bi napravili značajnu knjigu.

 HEAT SINK

Komponenta dizajnirana za sniženje temperature elektroničkog uređaja tako da se rasprši vrućina u okolni zrak.Svi moderni CPU-i trebaju heat sink.Neki također trebaju hladilo.Heat sink bez hladila se zove pasivni heat sink , heat sink s hladilom se zove aktivni heat sink.Heat sink-ovi su generalno napravljeni od slitina aluminija i često imaju stabilizatore.

 INTERGRATED

(1)Popularni kompjuterski pojam(buzzword) koji upućuje na dvije ili više komponenata stopljenih zajedno u jedan sistem.Na primjer,svaki Softwareski produktkoji prefomira više od jednog zadatka može biti opisan kao potpun.

(2)Imenovan potpun Software je rezerviran za aplikacije koje spajaju funkcije za obradu teksta , bazu podataka i tablični tekst , i komunikacije u jednom paketu.

 JUKEBOX

Uređaj koji sadrži mnogobrojne CD-ROM-ove i upotrebljava mehaničku ruku.

Jukebox može boraviti u PC-u ili može biti vanjski uređaj.Neki od većih Jukebox-ova sadrže više od 500 diskova i imaju mnogostruke čitaoce i omogućuju da se više korisnika služi odjednom.

KERNEL32.dll

KERNEL32.dll je 32 bitna dinamička knjižnica nađena u Windowsovom operativnom sustavu. Sadrži upravljanje memorijom , ulazne/izlazne operacije i prekide.

Kada se Windowsi podignu , KERNEL32.dll je nasniman u zaštićeni memorijski prostor tako da druge aplikacije ne preuzimaju prostor.

Prilika, makar, korisnici mogu naići na “invalid page fault” grešku.

Ta greška se javlja kada program ili aplikacija pokušava pristupiti u KERNEL32.dll-ov zaštićeni memorijski prostor .Katkada je greška prouzročena jednim posebnim programom ili aplikacijom, a drugi puta je izazvana višestrukim fileovima i aplikacijama.Ako problem rezultira djelovanjem jedne aplikacije tada aplikacija mora biti premještena.Ako se problem javlja kada se pristupljuje višestrukim fileovima i aplikacijama, kvarenje je vjerojatno prouzročeno s krivim Hardwareom.