ABC Informatika

MREŽE RAČUNALA

Mreža računala - skup povezanih računala koja mogu međusobno razmjenjivati podatke.

ATM - Asynchronous Transfer Mode - tehnologija za brzi prijenos podataka - od teksta do video zapisa. U posljednje se vrijeme govori o napuštanju ove tehnologije zbog skupoće. Kod nas su ATM-om povezani veći gradovi - tj. sveučilišta.

BACKBONE - kičma, veza između pojedinih mreža, obično veza veće brzine koja spaja vaše lokalne mreže u poslovnom sustavu ili na Internet.

BNC KONEKTOR - “okrugli” konektor za spajanje računala u mrežu. danas prevladavaju UTP konektori tj. ako ne želite previše eksperimentirati prebacite svoju mrežu na UTP.

BRZINA PRIJENOSA PODATAKA mrežom mjeri se u Mbps - Megabitima po sekundi (pazite - nikako u megabajtovima). Podaci se prenose bit po bit - serijski.

Modemi su najsporiji - prenose podatke brzinom do 57,6 Kbps (Kilobita) tzv. standardom V.90 (ili X2). No, u praksi ta brzina pada na 48 Kbps i manje.

ISDN-om se podaci prenose po jednom kanalu brzinom od 64 Kbps.

LAN postoje u izvedbi od 10 Mbps (Ethernet), 100 Mbps (Fast Ethernet) i 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).

 

ADSL-om se podaci prenose brzinom od 384 Kbps na više (kod nas do 1,5 Mbps). Ova usluga dostupna je kod nas samo što je definitvno preskupa za kućne korisnike.

ATM-om se podaci prenose do 622 Mbps - dovoljno za videokonferencije i ostalo.

 

CAT 5 - kategorija kablova koji se koriste za spajanje računala u mrežu. Ovi se kablovi koriste u današnjim LAN-ovima - lokalnim mrežama.

HUB - koncentrator - uređaj koji omogućava spajanje računala u lokalnu mrežu. Sva se računala spajaju na hub pa imate zamalo malu šumu kablova. U mreži računala s hubovima podaci se prenose do svih računala,a preuzima ih ono računalo koje ih treba. To zagušuje promet pa se danas sve više koriste preklopnici - Switchevi.

 

Postoje hubovi za 10 Mb (Megabitnu) i 100 Mb mrežu. Isto tako postoje hubovi kojima se može upravljati (managed). Oni su nešto skuplji, ali i pružaju puno više.

ISDN - Integrated Services Digital Network - mreža s integriranim digitalnim uslugama. Omogućava prijenos podataka do 128 Kbps (Kilobita po sekundi). Podaci se prenose po tzv. kanalima. Tih 128 Kb podijeljeno je na dva B kanala. Postoji još i D kanal po kojem se prenose kontrolni podaci brzinom od 16 Kbps. Dakle, ukupna propusnost-brzina ISDN-a je 144 Kbps.

 

Obično se kućni korisnici spajaju preko samo jednog B kanala - brzinom od 64 Kbps. Prednost ISDN-a je u tome da se tada podaci uistinu prenose tom brzinom, a ne kao kod modema gdje se zbog različitih utjecaja brzina može drastično smanjiti.

Kako postoji više kanala na njih se mogu priključiti i više uređaja - telefoni, modemi i slično. U jednom trenutku je moguće surfati Internetom i razgovarati telefonom. Idealno rješenje za kuće gdje se puno telefonira :) - ali ponešto i skuplje.

 

IP ADRESA - svako računalo u mreži računala ima svoju IP adresu. Ona se sastoji od četiri 8-bitna broja, dakle, veličine je 32 bita. Računala se u mreži upravo raspoznaju po IP adresi. Primjer IP adrese je: 255.255.255.10. Ako pogledate Properties na Network Neighborhood ikoni te odaberete Properties za odgovarajuću karticu (kakvu imate na svojem računalu) vidjeti ćete IP adresu svog računala (naravno, računalo mora biti priključeno na neku mrežu).

Inače, prilikom priključivanja računala na Internet ISP (HtHinet, Iskon ili drugi) vam dodjeljuje IP adresu. I ona se može saznati. Još jedna stvar: Nemojte odavati IP adrese računala u svojoj lokalnoj mreži kako ne biste dali priliku onima koji manje znaju da vam upadnu u sustav (preko Interneta npr.)!

 LAN - Local Area Network - lokalna mreža računala. Mreža računala koja povezuje računala na manjoj udaljenosti (do nekoliko stotina metara). Takve mreže nalazimo u poslovnim sustavima. One se povezuju na WAN mreže - mreže na velikim udaljenostima kakava je Internet.

 

NIC - Network Interface Card - mrežna kartica. Mora je imati svako računalo koje želimo priključiti na mrežu računala. Njena brzina mora biti prilagođena ostalim uređajima - hubu - preklopniku.

RJ11 KONEKTOR - konektor za spajanje telefona.

 

RJ45 KONEKTOR - konektor za spajanje UTP kablova za lolanu mrežu. Ima osam “žičica” koje su izuzetno osjetljive.

ROUTER - ruter - usmjerivač - uređaj koji omogućava spajanje mreže na neku drugu mrežu (Lokalnu ili WAN). Koristi se za npr. spajanje lokalne mreže na Internet. Još se naziva i Gateway jer omogućava izlaz - vrata (gate) prema drugoj mreži. Gateway može biti softverski izveden, mada je hardversko rješenje - u vidu posebnog uređaja - za sada puno bolje.

SWITCH - preklopnik. Uređaj koji omogućava spajanje računala u mrežu. Napredniji je od hub-a jer se podaci prosljeđuju samo onom računalu koje ih treba. Postoje Layer 2 i 3 preklopnici. Mogu se povezivati s hubovima i drugim preklopnicima.

UTP - UnTwisted Pair - neoklopljena žičana parice - vrsta “žice” - kabla - koji se koristi kod spajanja računala u mrežu računala. Postoje kablovi: UTP Cat 3,4,5,6

WAN - Wide Area Network - mreža računala širokog dosega. Povezuje računala na velikim udaljenostima. Račiunala se na takve udaljenosti povezuju pomoću modema, ISDN-a, xDSL-a ili neke druge tehnologije.

 

Ovo je tek vrh ledenog brijega... ali nadamo se da će nekome pomoći.