ABC Informatika

mblue.gif (914 bytes) RAČUNALA

Dijelovi računala
Kupujete računalo
Što kupiti: Pentium (Intel) ili Athlon (AMD)