INFORMACIJSKI SUSTAVI

ABC Informatika
Natrag

Za sada vam nudimo uvod u informacijske sustave. Već pripremamo materijal za ostalo. Ako ste ikada razvijali IS u svom poslovnom sustavu, a pogotovo ako niste ili pak namjeravate,   svakako pročitajte neki od tekstova.
 

 

Uvod, definicija Što je informacijski sustav?
IS kao model poslovnog sustava IS je model poslovnog sustava - preslikana stvarna slika poslovnog sustava.
Dijagrami dekompozicije IS se prvo prikazuje dijagramom dekompozicije.
Dijagrami tijeka podataka Procesi se detaljnije prikazuju pomoću dijagrama tijeka podataka (DTP).
Dijgrami akcija Najdetaljnije prikazuju procese IS-a.
Baza podataka, SUBP Što je baza podataka,a što SUBP?
Razvoj IS-a IS treba razvijati u skladu s potrebama, a i mogućnostima. Razvoj je planirana aktivnost i treba mu posvetiti posebnu pozornost.
Faze razvoja IS-a Faze od planiranja do održavanja IS-a. Vaš je IS sigurno planski razvijan - zato ste uposlili kvalitetne informatičare. Provjerite jeste li prošli sve faze. Ako tu odmahnete rukom, znači, to je bilo još jedno loše ulaganje.
Konceptualni model
podataka
Konceptualno modeliranje podataka. Ključevi, atributi itd.
Relacijski model
podataka
Relacijski model podataka.Implemenatcija konceptualnog modela u nekom od sustava za upravljanje bazama podataka.