ACCESS

accb.gif (854 bytes) Uvod
Uvod u Access i općenito sustave za upravljanje bazama podataka (SUBP).
accb.gif (854 bytes) Način rada Accessa
Kratki opisi dijelova accessa. Tabele, Upiti i ostalo.
accb.gif (854 bytes) Objekti Accessa
Dijelovi Accessa, Baza podataka itd.
accb.gif (854 bytes) Tabela
U tabelu se spremaju svi podaci koji se koriste u Informacijskom sustavu.
accb.gif (854 bytes) Relacijske veze
Veze među tabelama.
accb.gif (854 bytes) Upit (QUERY)
Upit služi za manipulaciju podacim upisanim u tabele ili druge upite.
accb.gif (854 bytes) Obrazac za upis podataka (FORM)
Preko obrazaca - formi se upisuju podaci u baze podataka.
accb.gif (854 bytes) Izvještaj (REPORT)
Izvještaji nam omogućuju ispis podataka iz baze podataka. Ispis možemo pogledati na ekranu ili pisaču.
accb.gif (854 bytes) Makronaredbe (MACROS)
Makronaredbe služe za povezivanje gornjih objekata u program.
accb.gif (854 bytes) Access Basic
Služi za programiranje u Accessu. Temelji se na programskom jeziku BASIC. Od BASIC se razlikuje po tome što su mu dodani objekti. 
accb.gif (854 bytes) Povezivanje i ulaganje objekata
Ubacivanje slika u IS.
accb.gif (854 bytes) Razmjena podataka
Razmjena podataka s drugim programima.
accb.gif (854 bytes) SQL
Strukturirani upitni jezik služi za obradu podataka zapisanih u bazu podataka
accb.gif (854 bytes) Access i mreža računala
Access u mrežnom okruženju.
accb.gif (854 bytes) Sigurnost podataka
Zaštita podataka od neovlaštenog pristupa. Zaštita pojedinog objekta.
accb.gif (854 bytes) Namještanje Accessa
Namještanje Accessa prema vlastitim potrebama.
accb.gif (854 bytes) Usporedba Accessa i FoxProa
Usporedba dvaju poZnatih SUBP-ova.